Avtex


Avtex TV Part - 240V Power Supply

PRICE 
$ 50.00 NZD

More Details
Avtex Bluetooth Soundbar 12/24V

PRICE 
$ 379.00 NZD

More Details
Avtex Bluetooth Soundbar 12/24V - 27"/32"

PRICE 
$ 390.00 NZD

More Details
Avtex Mobile Internet Router/Antenna Kit 12V

PRICE 
$ 1,290.00 NZD

More Details
Avtex Series 9 Pro TV Remote

PRICE 
$ 45.00 NZD

More Details